AiC - ekonomisk förening

Arboga i Centrum är föreningen för näringslivet i Arboga som i gemenskap med kommunen vill utveckla Arboga som handelsort och attraktivt besöksmål.

Ändamål

Föreningen har till ändamål att
  • främja medlemmarnas ekonomiska intressen
  • ordna gemensamma marknadsaktiviteter såsom annonsering
  • samordna olika aktiviteter i samarbete med Arboga kommun
  • upprätta ett nära samarbete med lokala intresseorganisationer och Arboga kommun
  • och på alla sätt tillvarata medlemmarnas intressen.
Föreningen skall härutöver vara ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan handeln, fastighetsägarna, näringslivet i övrigt och kommunen, i frågor som rör samordning och utveckling av handeln samt besöksnäringen i stadskärnan samt övriga kommunen. Föreningen kan anlitas som remissinstans i dessa frågor. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Andreas Jönsson

Styrelseledamöter:
Jenny Haglind, Sara Hagström, Gustaf Karlström, Ann-Marie Lund, Marita Magnusson

AiC logo

Föreningens medlemmar

Här har vi sammanställt en lista med föreningens medlemmar som representerar olika branscher. Medlemsförmåner hittar du här.

Vill du kontakta Arboga i Centrum? Skicka gärna ett mail!