AiC - ekonomisk förening

Arboga i Centrum är föreningen för näringslivet i Arboga som i gemenskap med kommunen vill utveckla Arboga som handelsort och attraktivt besöksmål.

Ändamål

Föreningen har till ändamål att
  • främja medlemmarnas ekonomiska intressen
  • ordna gemensamma marknadsaktiviteter såsom annonsering
  • samordna olika aktiviteter i samarbete med Arboga kommun
  • upprätta ett nära samarbete med lokala intresseorganisationer och Arboga kommun
  • och på alla sätt tillvarata medlemmarnas intressen.
Föreningen skall härutöver vara ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan handeln, fastighetsägarna, näringslivet i övrigt och kommunen, i frågor som rör samordning och utveckling av handeln samt besöksnäringen i stadskärnan samt övriga kommunen. Föreningen kan anlitas som remissinstans i dessa frågor. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Helen Pilerud

Styrelseledamöter:
Ann-Marie Lund, Marita Magnusson, Emma Sarebro

AiC logo

Föreningens medlemmar

Här har vi sammanställt en lista med föreningens medlemmar som representerar olika branscher. Medlemsförmåner hittar du här.

Vill du kontakta Arboga i Centrum? Skicka gärna ett mail!