GDPR - Integritetspolicy

Här beskrivs hur Arboga i Centrum, nedan nämnd AiC, använder och behandlar AiCs medlemmars personuppgifter. AiC är så kallad personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för den behandling av personuppgifter som föreningen innehar. 


Vilka uppgifter hanterar AiC 
AiC behöver medlemmars namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera och ha dialog samt kunna skicka faktura på medlemsavgift. När du blir medlem, samlar vi in de uppgifter som behövs.


Hur hanterar AiC uppgifterna
De kontaktuppgifter vi har skyddas av lösenord. Vi sparar namn och mailadress även efter att medlemmen eventuellt inte längre är medlem i AiC, eftersom vi dels hoppas att en avhoppad medlem kan vara intresserad av att komma tillbaka och dels för att vi i vissa fal behöver kommunicera viss information även till företag i Arboga som inte är medlem i AiC. 


Utlämnade av uppgifter
AiC säljer inte dina personuppgifter vidare till tredje part. 
Däremot kan vissa aktörer, som till exempel Arboga Kommun eller centrumföreningar, eller vissa underleverantörer i samband med evenemang, behöva veta vilka som är medlemmar i vår förening alternativt behöva kontaktuppgifter. 
Vi ger i dessa fall bara ut uppgifter till kända mottagare och vi kommer aldrig göra det i strid mot gällande lagar och regler.  Vi lämnar inte ut några personuppgifter till annat land. 


Begära registerutdrag eller bli borttagen från medlemsregistret?
Kontakta någon av oss i styrelsen eller fyll i formuläret nedan.

Skriv ut i pdf-format


 

 

Mer om Integritetspolicy och GDPR och Integritetspolicy på Datainspektionens hemsida 

Fyll i dina uppgifter här

tack för ditt meddelande, vi kontaktar dig.