OM AiC & styrelsen 

Arbogaan_vinter_med_sno.jpg

Utveckling för näringslivet

AiC är en opolitisk ekonomisk förening för näringslivet i Arboga som i gemenskap med kommunen ska utveckla Arboga som handelsort och attraktivt besöksmål.


Föreningens uppdrag är att:

  • främja medlemmarnas ekonomiska intressen

  • lyssna och tillvarata medlemmarnas intressen och idéer

  • ordna gemensamma marknadsaktiviteter såsom annonsering

  • samordna olika aktiviteter i samarbete med Arboga kommun

  • upprätthålla ett nära samarbete med lokala intresseorganisationer och Arboga kommun
     

Samråd och erfarenhetsutbyte

AiC är ett forum för samråd och erfarenhetsutbyte mellan handeln, fastighetsägarna, näringslivet i övrigt och kommunen.

 

Vi driver frågor som rör samordning och utveckling av handeln, tjänsteföretag samt besöksnäringen i stadskärnan med omnejd. Föreningen kan anlitas som remissinstans i dessa frågor. 


Medlemmarnas röster viktiga

Våra medlemmars engagemang och kunskap är viktigt för oss och de deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster.

Läs mer om vad vi gör och vilka vi är

VÅRA MEDLEMMAR

BLI MEDLEM

Styrelsen

Helen Pilerud

Ordförande

Marika Axensjö

Ledamot

Emma Sarebro

Ledamot

Alexander Knutsson

Ledamot

Rony Marklund

Ledamot

Carola Andersson

Adjungerad

  • AiC på Facebook

© 2020 Arboga i Centrum - AiC. En opolitisk ekonomisk förening.

Centrumleden 6, 732 30 Arboga - info@aic.nu,

Hemsidan skapad av Axensjös KBH www.axensjos.se

Sidan uppdaterades januari 2021

Om GDPR - Integritetspolicy